Det finns filmer som berättar och illustrerar fantastiska historier, berättelser som är mer eller mindre anknutna till verkligheten. Men något som verkligen är signifikant för en bra film är att det filmen handlar om antingen är något man känner en koppling till, eller att handlingen ger en välbehövlig verklighetsflykt från vardagliga bekymmer.

Sedan finns det filmer som tycks berätta två parallella historier. Dels det som filmen handlar om och dels själva manuset där det estetiska uttrycket är så starkt och berörande att det verkar berätta en berättelse i sig.

Estetik som står och talar för sig

Det finns filmer som fångar miljer, tidsepoker och människor på ett sätt så att det i sig tycks berätta någonting. En regissör som är mästare på detta är vår egen Lasse Hallström. Exempelvis “En dag i livet”, “Hachiko”, “Laxfiske i Yemen” och”Ciderhusreglerna” är otroligt estetiskt tilltalande filmer. De har alla en handling som berör, starka karaktärer och utöver detta är de obeskrivligt vackra i sitt estetiska uttryck. Man skulle kunna sätta upp filmaffischer för filmfantasten för samtliga av dessa filmer. Hos artiks.se kan hitta filmcitat att pryda väggen i vardagsrummet med.

Ciderhusreglerna fångar på ett så fantastiskt sätt miljöerna den utspelas i, både sjukhusmiljöerna och omgivningarna kring äppelodlingarna. Hela filmen har lite av ett töcken, en dimma över sig. Detta gör sig väldigt väl till de svåra frågor filmen tar upp: abort, incest, segregation mellan klasser och raser. Hur dessa miljöer har fångats skulle nästintill kunna berätta berättelsen själv, utan karaktärer. Man har kommit långt i sitt estetiska uttryck när man lyckas ge tittaren den känslan.

Hallströms “En dag i livet” utspelar sig inte över något större geograftiskt område, utan historien breder ut sig över ett begränsat antal platser. Ändå är det estetiska uttrycket väldigt utmärkande och genomarbetat. Björnen som figurerar i periferin av berättelsen genom filmen är väldigt effektfull och vittnar om att de olika karaktärerna har sina egna “björnar” att övervinna i sitt eget liv.