En bild säger mer än tusen ord sägs det. Detta är inte svårt att hålla med om. Exempelvis när vi ska ta till oss nyheter så tar vi till oss det till stor del med hjälp av bilderna som illustrerar artiklarna. Om man såväl är inne på varldenidag.se, nyheter24.se, gp.se, eller vilken tidning som helst så är bilderna en ovärderlig hjälp för oss att ta till oss budskapet som presenteras. Detta går inom ramen för fotokonst.

En konstform att värdera

I nuläget är det lätt att starta en nyhetstidning. Internet har öppnat upp för helt nya möjligheter för att sammanställa och sprida information. Detta har gjort att det finns en outtömlig uppsjö av mindre uppstickande nyhetstidningar. På dessa är det vanligt att reportrarna är både fotografer och journalister. Man anställer alltså inte separata fotografer. Ur ett ekonomiskt perspektiv är detta full förståeligt och försvarbart. Men talar man om fotokonst som konstform så är det synd att riktiga utbildade fotografer inte får större utrymme.

Få finns som bevarar och förvaltar fotokonst

Tyvärr finns det inte så många som verkligen bevarar och förvaltar riktigt fotokonst. Men på Karlavägen 44 i Stockholm finns en butik som har detta som en del av sitt mål. Här säljs fotokonst. Mer specifikt så är det svartvita fotografier av Sveriges huvudstad som ställs ut och säljs. Inspirationen till detta har hämtats från London och New York. I båda dessa storstäder har det sedan länge varit väl utbrett att man kan köpa svartvita fotografier av dessa städer. Hur kommer det sig att vi i Sverige dröjt så länge med att också göra det? Är det den svenska jantelagen som begränsar oss?

Fotografering och fotokonst

Vemsomhelst kan ta en fin bild. Vemsomhelst kan med hjälp av filter och enkel redigering få en bild att gå från halvdan till bra. Men få behärskar foto som konstform. Detta kräver utbildning och träning, och i viss mån talang.