Form/illustration.Det här omslaget har väckt känslor! Härligt!
John Green säger själv vad han tycker om omslaget på ett klipp: http://www.youtube.com/watch?v=MhhU1JMqocE

Form, foto/collage.Form/illustration.