Grafisk profil för årliga tävlingen Kolla! Grafisk Design & Illustration
Co-designer: Joanna Andreasson.


Omslag till katalogen för Kolla! Grafisk Design & Illustration
Klicka för att se uppslag ur inlagan.


Seminarie och festinbjudan till
Kolla! Grafisk Design & Illustration


Tävlingsinbjudan till
Kolla! Grafisk Design & Illustration