Redesign av Mari Jungstedts tidigare och
nya böcker. (Form och bild)