Ryttarens guide (Albert Bonniers Förlag).
Omslag, inlaga, illlustrationer.
Klicka här för att komma tillbaka.